آگهی مزایده واگذاری حق امتیاز آژانس ویژه بانوان - سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه
منبع : سازمان حمل و نقل همگانی

متن شماره 7: آگهی مزایده واگذاری حق امتیاز آژانس ویژه بانوانبازدید کننده : 631 نفر

آگهی مزایده نوبت دوم واگذاری حق امتیاز آژانس ویژه بانوان

سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 5/12/88 هیأت مدیره محترم سازمان و بند 8 مصوبه شماره 122 ـ 6/2/89 شورای محترم اسلامی شهر میانه، امتیاز یک واحد آژانس ویژه بانوان را به بانوان واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان تا تاریخ 14/4/89 می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک شرکت در مزایده به واحد اداری و مالی سازمان واقع در پایانه مسافربری میانه مراجعه فرمایند. ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومهاستفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s