آگهی مزایده آژانس ویژه بانوان - سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه
منبع : روابط عمومی سازمان حمل و نقل میانه

متن شماره 6: آگهی مزایده آژانس ویژه بانوانبازدید کننده : 1084 نفر

سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومهدر نظر دارد  به استناد مصوبه مورخ 5/12/88 هیأت مدیره محترم سازمان و بند 8 مصوبه شماره 122 ـ 6/2/89 شورای محترم اسلامی شهر میانه، امتیاز یک واحد آژانس ویژه بانوان را به بانوان واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان تا تاریخ 22/3/89 می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک شرکت در مزایده به واحد اداری و مالی سازمان واقع در پایانه مسافربری میانه مراجعه فرمایند. ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s