تبریک بمناسبت روز حمل و نقل - سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه
منبع : روابط عمومی سازمان حمل Ùˆ نقل میانه

متن شماره 3: تبریک بمناسبت روز حمل Ùˆ نقلبازدید کننده : 1056 نفر

بدینوسیله روز 26 آذر ماه روز حمل Ùˆ نقل را خدمت Ú©Ù„یه دست اندرکاران Ùˆ تلاشگران Ø¹Ø±ØµÙ‡ حمل Ùˆ نقل همگانی تبریک عرض نموده Ùˆ آرزوی توفیق روز افزون از درگاه ایزد منان Ù…ÛŒ نمائیم.سعيد صادقيان(saied16 )1388/9/25 - 13:38:49
ما نیز برای این زحمت کشان عزیز که وظیفه سنگینی بر دوش دارند، دست مریزاد می گوییم و روز حمل و نقل را بر ایشان تبریک عرض می کنیم. با امید به روزی که جامعه و مسئولین نیز از این روز مانند روز معلم استقبال کنند تا شاید خستگی از تن این عزیزان کاسته شود. کافیست یک بار از یک فرد در این روز تجلیل کنند تا همکاران وی نیز بدانند جامعه و مسئولین قدردان فرد زحمتکش هستند.


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s