30 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون باید برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی اختصاص پیدا کند. - دفتر ارتباطات مردمی مهندس حاجی اصغری
منبع : دفتر ارتباطات مردمی

متن شماره 74: 30 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون باید برای حمایت از بخش صنعت Ùˆ کشاورزی اختصاص پیدا کند.بازدید کننده : 639 نفر

30 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون باید برای حمایت از بخش صنعت Ùˆ کشاورزی اختصاص پیدا کند.

مهندس محمد رضا حاجی اصغری عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه سهم صنعت Ùˆ کشاورزی از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حدود 6 هزار میلیارد تومان است، گفت: تاکنون سهم واقعی بخش کشاورزی Ùˆ صنعت پرداخت نشده Ùˆ مبلغی هم Ú©Ù‡ طبق گفته دولت از این بابت به بخش کشاورزی پرداخت شده، مشخص نیست.

 

حاجی اصغری عضو  کمیسیون کشاورزی، آب Ùˆ منابع طبیعی مجلس تأکید کرد: مبلغی Ú©Ù‡ برای پرداخت به بخش کشاورزی در نظر گرفته شده برای حمایت از شاغلان در این بخش است Ú©Ù‡ در نتیجه اجرای قانون هدفمندی، هزینه‌های آنان افزایش پیدا کرده است Ùˆ به همین علت دولت باید در پرداخت سهم صنعت Ùˆ کشاورزی با دقت بیشتری عمل کند.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت : 30 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون باید برای حمایت از بخش صنعت Ùˆ کشاورزی اختصاص پیدا کند.

ÙˆÛŒ ادامه داد: سهم بخش صنعت Ùˆ کشاورزی حدود 6 هزار میلیارد تومان است Ú©Ù‡ قرار بوده حدود 60 درصد آن به بخش صنعت Ùˆ 40 درصد آن هم به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند، اما هنوز هیچ آمار دقیقی درباره پرداخت سهم این بخش‌ها به مجلس نرسیده Ùˆ اطلاعات نمایندگان هم نشان Ù…ÛŒ‌دهد پرداخت‌ها به این بخش ناچیز بوده است.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s