تقویت فرهنگ نوروز نوعی مقابله با جنگ نرم دشمن است - دفتر ارتباطات مردمی مهندس حاجی اصغری
منبع : ایسنا

متن شماره 70: تقویت فرهنگ نوروز نوعی مقابله با جنگ نرم دشمن است بازدید کننده : 480 نفر

تقویت فرهنگ نوروز نوعی مقابله با جنگ نرم دشمن است 
 
 

حاجی اصغری عضو مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای غربی تلاش Ù…ÛŒ‌کنند فرهنگ خود را جایگزین فرهنگ دینی Ùˆ بومی ملت‌های مسلمان کنند، راه مقابله با آن را تقویت فرهنگ بومی ملت‌ها دانست Ùˆ گفت : تقویت فرهنگ بومی نوروز در صورتی Ú©Ù‡ با فرهنگ دینی در تضاد Ùˆ تقابل نباشد، نوعی مقابله با جنگ نرم دشمن است، اسلام نیز این فرهنگ را پذیرفته است Ùˆ به هر اندازه Ú©Ù‡ تقویت شود در میدان جنگ نرم مسلح‌تر خواهیم بود.

 

 
سید محمد رضا حاجی اصغری در گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه نوروز با طبیعت پیوند خورده است، اظهار داشت: پیام نوروز ØŒ زندگی ØŒ حرکت ØŒ مهر Ùˆ محبت است Ùˆ باید از این فرصت برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی Ú©Ù‡ دفاع از مظلومین است ØŒ استفاده کنیم.

ÙˆÛŒ در مورد تأثیر نوروز بر دیپلماسی فرهنگی کشور نیز گفت: نوروز از سالیان دور در فرهنگ ایرانی از جایگاه خاصی میان مردم برخوردار بوده Ùˆ تاثیر ویژه‌ای بر فرهنگ ایرانیان داشته است Ú©Ù‡ پس از انقلاب اسلامی نیز با لطف الهی جنبه‌های دینی آن تقویت شد Ùˆ تاثیرات آن در جامعه چندین برابر شده است.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نوروز از دیدگاه حضرت امام (ره) Ùˆ رهبر معظم انقلاب به دلیل جنبه‌های دینی آن مورد تأیید قرار گرفته است، افزود: هیچ گاه تضادی میان نوروز Ùˆ  اسلام وجود نداشته است به همین دلیل در اسلام همواره بر نوروز تأکید شده Ùˆ آدابی Ú©Ù‡ با خرافات همراه بوده Ùˆ یا با وحدانیت Ùˆ توحید در تضاد بوده‌اند، به تایید اسلام نرسیده است.

ÙˆÛŒ در مورد تاثیر نوروز بر سیاست خارجی ایران اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف Ùˆ برنامه‌های سیاست خارجی گاهی Ù…ÛŒ‌توان سوژه‌های مختلفی را Ú©Ù‡ حتی مربوط به ایران نیست، مورد توجه قرار داد اما بهتر آن است Ú©Ù‡ با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، آداب Ùˆ رسوم Ùˆ فرهنگ غنی خود مانند نوروز Ú©Ù‡ ریشه‌های کهن دارد، پیام دین اسلام Ùˆ انقلاب اسلامی را به جهانیان برسانیم.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s