علل عدم پرداخت خسارت و ضرایب آن بررسی می شود - دفتر ارتباطات مردمی مهندس حاجی اصغری
منبع : ایانا

متن شماره 33: علل عدم پرداخت خسارت و ضرایب آن بررسی می شود بازدید کننده : 583 نفر

رییس هیات تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی مطرح کرد:

علل عدم پرداخت خسارت و ضرایب آن بررسی می شود

علل عدم پرداخت خسارت، میزان پرداخت خسارت و ضرایب تراکم بیمه محصولات کشاورزی در هیات تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رییس هیات تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: هیات 10 نفره تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی کار خود را با صدور فراخوان به همه مدارس آموزشی، کشاورزی، بهره برداران و اساتید دانشگاه آغاز کرده است و در نخستین جلسه پس از فراخوان، علل عدم پرداخت خسارت، میزان پرداخت خسارت و ضرایب تراکم بیمه محصولات کشاورزی در گزارشهای ارسالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محمدرضا حاجی اصغری افزود: در حالی که صندوق بیمه به عنوان ابزار حمایتی دولت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی از اعتبارات مناسبی برخوردار است، اما نحوه عملکرد این صندوق باعث شده کشاورزان نسبت به بیمه محصولات خود در این صندوق اقبال قابل توجهی نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: عدم پرداخت خسارتهای وارده به محصولات کشاورزی، میزان پرداخت خسارتها با توجه به خسارت واردشده، مشخص کردن درصد پوشش بیمه محصولات کشاورزی، ضریب تراکم بیمه، منابع تحت پوشش قرار دادن خسارت، نوع محصولات و نحوه خرید و مشمول شدن محصول در صندوق بیمه از مهمترین محورهایی است که هیات تحقیق و تفحص به بررسی آن خواهد پرداخت.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s