مجلس منتظر پنج هزار میلیارد ریاست جمهوری به بخش کشاورزی است - دفتر ارتباطات مردمی مهندس حاجی اصغری
منبع : ایانا

متن شماره 22: مجلس منتظر پنج هزار میلیارد ریاست جمهوری به بخش کشاورزی است بازدید کننده : 650 نفر

مجلس منتظر پنج هزار میلیارد ریاست جمهوری به بخش کشاورزی است

در صورتی که پنج هزار میلیارد تومان ریاست جمهوری به موقع به بخش کشاورزی تزریق شود، هیچ نگرانی از بابت هدفمند کردن یاران ها وجود نخواهد داشت. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: در صورتی که تعهد رییس جمهور در همایش مدیران جهادی مبنی بر پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی به موقع محقق شود، نگرانی از بابت هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید کشور وجود نخواهد داشت.

محمدرضا حاجی اصغری افزود: بخش کشاورزی همواره با کمبود نقدینگی رو به روست که به نظر می رسد با تزریق منابع مالی به بخشهای تولیدی و ثمربخش، میزان ریسک سرمایه و خوابیدگی آن در بخش کشاورزی کاهش یافته و تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها تاثیر متوقف کننده ای بر تولید کشور باقی نگذارد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 1s