دکتر وصالي رئيس پيام نور مرکز ميانه درجمع اساتید مرکز: - روابط عمومی دانشگاه پیام نور میانه
منبع : روابط عمومی دانشگاه

متن شماره 12: دکتر وصالي رئيس پيام نور مرکز ميانه درجمع اساتید مرکز:بازدید کننده : 690 نفر

سيستم آموزشي مجازي پيام نور مراجعات مکرر دانشجويان به دانشگاه را کاهش داده است.  

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز میانه :

جلسه آموزشي اساتيد با مديريت Ùˆ کارشناسان آموزش دانشگاه پیام نور  Ù…رکز ميانه برگزار گرديد،اين جلسه Ú©Ù‡ به منظور بحث Ùˆ تبادل نظر پيرامون مسائل مختلف آموزشي اساتيد تشکيل شد. ابتدا دکتر وصالي رئيس مرکز، ايام سوگواري حضرت اباعبدالله الحسين (ع) راتسليت گفته وبا اشاره به مجازي بودن سيستم آموزشي دانشگاه پيام نور افزود به منظور کاهش مراجعات حضوري دانشجويان به دانشگاه استفاده از نرم افزارهاي اينترنتي Ùˆ مجازي الزامي است Ùˆ اساتيد مرکز ضمن استفاده از سيستمهاي نرم افزاري دانشجويان را در اين راستا تشويق نمايد.

دکتر وصالي ادامه داد دانشگاه پيام نور به منظور استفاده از اساتيد و دانشجويان سايتهاي مختلف آموزشي گلستان به صورت سراسري و وب سايت مرکز و برنامه ريزي درسي راراه اندازي نموده است.

 Ø¯Ø± ادامه جلسه کريمي مديريت آموزش مرکز در خصوص لزوم استفاده از سيستم آموزشي گلستان به منظور ثبت سريع Ùˆ منظم نمرات درسي پايان ترم دانشجويان توضيحاتي ارائه کردند Ùˆ در پايان سيستم آموزشي گلستان به صورت عملي مطرح Ùˆ به پرسشهاي اساتيد پاسخ داده شد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s