وحشی یا متمدن - بهروز اسدی
منبع : اسدی

متن شماره 2: وحشی یا متمدنبازدید کننده : 731 نفر

وحشی یا متمدن

اگر در علت پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها به کنکاش بپردازیم یقینا باورها  عقاید سبک زندگی اعتقادات وتمام عناصر فرهنگی آن کشور را در آن دخیل خواهیم یافت . به عنوان مثال جامعه ای که به نو گرایی علاقه منداست مجال بیشتری برای ظهور وبروز خلاقیت وابتکاربه اعضای خود داده  ودر ترویج افکار بدیع خواهد کوشید.

بنابر این فرهنگ یک ملت عامل اصلی تحول یک ملت است که هم می توتند آنان را به سوی قله های ترقی هدایت کند و یا اینکه آنانرا در دره های فقر و عقب ماندگی ساکن نماید.

مثالی از تاریخ این معلم پیر زمان میتواند بر روشنی اذهان بیفزاید . 

در دوره ای از تاریخ ژاپن که غرور سراپای مردم ژاپن را فرا گرفته وتصور تک تک مردم ژاپن براین بود که ژاپنیها متمدن ترین مردم دنیا هستند و سایر ملل به دلیل وحشی بودن لیاقت ندارند با مردم ژاپن دوستی و رابطه داشته باشند .بنابراین آنان ارتباط خود را با دیگران قطع کرده بودند وزمانیکه بر اثر اجبار شرایط جهانی دروازه های دنیا به روی ژاپن گشوده شد وآنان با فرهنگ وتمدن اروپاییان و سایر ملل روبرو شدند دریافتند که ژاپن وحشی وسایرین متمدن می باشندوبا همین دریافت ذهنی بود که شروع به تمدن سازی کردند  پس آن اعتقاد اولی برای ژاپن عقب ماندگی واین یکی پیشرفت به همراه آورد .

البته عوامل دیگر هم دخیل بودند امایقینا نقش این تفکر بیشتر از همه بوده است.

حال همشهریان عزیز بیاید بدون ترس خرابیها را در این شهر به تصویر بکشیم بدون ترس وچشم پوشی عیبهای مسئولین را گوشزد کنیم نترسیم که اگر بگوییم آبرویم برود بدانید اگر نگوییم و خرابیها بماند بی آبرو خواهیم شد بیایید این غرور بی جا را بشکنیم درد را عیان کنیم وطبیبی حاذق خبر کنیم  .استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s