سنگ بسته سگ گشاده (تصویر قاتلان روح الله داداشی) - دکتر اسماعیل انصاری
منبع : دکتر انصاری

متن شماره 5: سنگ بسته سگ گشاده (تصویر قاتلان روح الله داداشی)بازدید کننده : 1343 نفر

سعدی علیه الرحمه در باب چهارم در قسمتی از حکایت خود می گوید:

... مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. سنگ در زمین یخ گرفته بود عاجز شد. گفت: این چه حرامزاده مردمانند سنگ را بسته سگ را گشاده‌اند...

تصویر قاتلان قهرمان نامور جهان روح الله داداشی را ملاحظه کنید. هرچند رخ بسته اند اما باز معلوم است که از همین ... های گشاده هستند که روزانه چندین بار مواجهه می شویم ولی رد می شویم. اگر خنجر از پشتشان نبود، صد قلاده از این لات ها هم نمی توانستند حریف چنان پهلوانی شوند؟ هرچه بود قهرمانی مانند داداشی در اوج ورزشی به دست چنین ...های گشاده با قهرمانی ها و افتخارات خداحافظی کرد.

شما با نگاهی به چهره های پوشیده ی این سه کالانعام بل هم اضل ،ندیده و نشناخته بگویید: به نظر شما تحصیلات این سه در چه حدی است؟ از دانش و هنر چه تحفه ای دارند؟ تربیت خانوادگی شان در چه حدی است؟ آیا معتادند؟ آیا کارمندند؟ روز خود را چگونه سپری می کنند؟ آیا بیش از 20 سال دارند؟ پدر و مادرشان کیست؟ آیا نقشی از تربیت اینها داشته اند؟ اینها را پاسخ دهید و در جایی یادداشت کنید. چند روز بعد که اطلاعات کاملشان معلوم شد خواهید دید که بسیاری از پاسخ های شما درست است.

حال این مسئولین قضائی و امنیتی هستند که با این ...های گشاده چه برخوردی کنند تا برای دیگران عبرتی باشد؟ داداشی نام و شهرتی داشت که این قتل در پس پرده نماند اما چه بسا کسانی که اینچنین آسان و بی گناه جان خود را از دست دهند و قاتلان فرار کنند.

تصویر قاتلان روح الله داداشی

 

 طاهر نائبی(mayana )1390/4/28 - 22:32:22
:
جناب آقای دکتر انصاری ، حرف وکلام شما بسیار متین است ، تا فرهنگ سازی درستی نشود قضیه همین است .
در این چند هفته ی اخیر چندین مورد از این حوادث شنیده ایم .
دو مورد آخر آن روحانی و دیگری طلبه ای بودند که برای نجات دختران از دست همین اشرار زخمی و راهی بیمارستان شدند .
امثال قاتلان داداشی یا طرف مقابل روحانی به دلیل اینکه با افراد شناخته شده ای درگیر شده اند لو رفته اند والا روزانه بسیار از این اتفاق ها می افتد که گاهی در سکوت رخ می دهد .


در راه مانده : 1390/4/28 - 23:11:29
...ای نفس پاک منزل خاکت خجسته باد
تنها نه بر تو جور وجفای زمان برفت
دانند عاقلان بحقیقت که مرغ روح
وقتی خلاص یافت کزین آشیان برفت
زنهار از آن شبانگه تاریک وبامداد
کز تو خبر نیامد واز ما فغان برفت
زخمی چنان نبود که مرهم توان نهاد
داروی دل چه فایده دارد چو جان برفت
شرح غمت تمام نگفتیم همچنان
این صد یکیست کز غم دل بر زبان برفت...(سعدی علیه الرحمه)
استاد معزز جناب آقای دکتر انصاری.
باعرض تسلیت.در محیطی که حرف ونکته وکلام وسلام و صلوات ارزش خود را باخته باشد انسان هم ارزشی نخواهد داشت.همین را فقط می توانم عرض کنم والا یکی هم پیدا می شود وشکایت می کند و می شویم متهم.زمان زمان ایماءواشاره هم نیست!محمد : 1390/4/29 - 08:59:50
این حرفتان تکان دهنده است که اگر مقتول قهرمان نامدار داداشی نبود شاید ..........


به مقصد رسيده : 1390/4/29 - 09:23:23
در راه مانده جان شما اسمتونو بذاريد: در دوراهي مانده! دو كامنت متفاوت و متضاد از در راه مانده! خصوصاً نظر احساساتي اول كه دل بسياري از هموطنان را به درد آورد
.....................................
این نتیجه ی فرهنگ طاغوتی وآموزه های غلط اجتماعی ستم شاهی است ورزشکاری وداشتن بدن پرورده وسترگ چندش آور ونا هنجار است اگر این پهلوان نبود وفردی معتاد ونحیف وسوخته بود به تیغ جوانان برومند گرفتار نمی شد.فرهنگ واصول وبرخوردها که طاغوتی باشد همین می شود.
....................................
در راه مانده : 1390/4/28 - 23:11:29
...ای نفس پاک منزل خاکت خجسته باد
تنها نه بر تو جور وجفای زمان برفت
دانند عاقلان بحقیقت که مرغ روح
وقتی خلاص یافت کزین آشیان برفت
زنهار از آن شبانگه تاریک وبامداد
کز تو خبر نیامد واز ما فغان برفت
زخمی چنان نبود که مرهم توان نهاد
داروی دل چه فایده دارد چو جان برفت
شرح غمت تمام نگفتیم همچنان
این صد یکیست کز غم دل بر زبان برفت...(سعدی علیه الرحمه)
استاد معزز جناب آقای دکتر انصاری.
باعرض تسلیت.در محیطی که حرف ونکته وکلام وسلام و صلوات ارزش خود را باخته باشد انسان هم ارزشی نخواهد داشت.همین را فقط می توانم عرض کنم والا یکی هم پیدا می شود وشکایت می کند و می شویم متهم.زمان زمان ایماءواشاره هم نیست!بد منجلابی افتادیم.خدا رحم کند.


در راه مانده : 1390/4/29 - 10:59:17
بیچاره.تقصیری هم نداری!همیشه به ظاهر قضاوت کرده اید.هنوز خیلیراه داری.من مطلب رو برای کسانی نوشتم که می فهمند.


همشهري : 1390/4/29 - 12:57:23
منتظر قاطعيت قوه قضائيه هستيم.


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s