شکلات - 1 - اقدم

متن شماره 89: شکلات - 1بازدید کننده : 695 نفر

کدامین چشمه سمی شدکه آب ازآب میترسد/ وحتی ذهن ماهیگیراز قلاب میترسد/کدامین وحشت وحشی گرفته روح دریارا/که توفان از خروش وموج ازگرداب می ترسد/ گرفته وسعت شب را غباری آنچنان مبهم/که چشم ازدیدگان وماه از مهتاب می ترسد/ شب است وخیمه شب بازان ورقص وحشی اشباح/ مژه ازپلک و پلک ازچشم وچشم از خواب میترسد!استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s