تاریخ پل پردیس - داود مغیثی خلخالب

متن شماره 43: تاریخ پل پردیسبازدید کننده : 1338 نفر

پل تاریخی پردیس برروی رودخانه قزل اوزن بر سر راه قدیمی سنجبد-کاغذکنان ساخته شده است تنها معبر وگذرگاه قدیمی وتاریخی بین البزرغربی (گیلان وغرب گیلاب)-خلخال به طرف زنجان -میانه مرکز آذربایجان بوده است

این پل دارای شش ستون است که دوستون آن درجریان آشوب سالهای اول حکومت پهلوی توسط قوای دولتی برای جلوگیری از تردد شاهسون به زنجان وکاغذکنان خراب گردیده است تاکنون تاریخ بنای ونام بانی این پل معروف که درقدمت واستحکام کمترازپل قافلانکوه نیست بدست نیامده است

بعضی ازکارشناسان قدمت آن رابه دوران قبل از اسلام نسبت میدهند ولی به نظر میرسد ساخت یا تعمیر کلی آن به گذشته های خیلی دور میرسد زیرایکی از شعبات جاده ابریشم ازطریق کاغدکنان وخلخال به اردبیل وقفقاز منتهی میشد مطالعات وکاوشهای باستانشناسی میتواند بر قدمت این منطقه وپل پردیس ثاثیر بگذارد

براساس تحقیقات بعمل آمده خلخال یکی از معابر استراتژیکی وحماسی بشمار میرود تاقرن هشتم هجری قمری خلخال مخصوصا هروآباد(شهرخلخال فعلی)وفیروزآبادمحل گذرلشگر متخاصمین وسلاطین محلی یامتجاوزین خارجی مدافعین داخلی بوده واغلب شاهان ایران جهت حفظ مرزهای شمال غرب ایرانما بین آذربایجان وقفقاز ازاین پل (معبر )عبورکرده اند(ادامه مطب در قسمتهای بعدی درج خواهد شد) مهدی لطفی : 1389/2/1 - 22:01:54
با تشکر از آقای مغیثی نسبت به درج این مطلب در سایت صدای میانه
نظرات شما را هم در مطلب قبلی در مورد پل پردلیس خواندم و بی صبرانه منتظر درج وجه تسمیه پل پردلیس توسط شما هستم. در ضمن قدمت پل پردلیس از پل دختر بیشتر است و این پل توسط یکی از خانهای کاغذکنان به نام محمدتقی خان امیرتومان منفجر شده و نه توسط قوای دولتی رضا شاه


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s