در خواست از نمایندگان محترم شهرستان - محمدی

متن شماره 4: در خواست از نمایندگان محترم شهرستانبازدید کننده : 584 نفر

بسمه تعالی
نمایندگان محترم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی آقایان مهندس هاشمی و مهندس حاجی اصغری                                       
احتراماً با توجه به نامه زیر از  شورای محترم نگهبان  به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم با نظر مثبت خویش ، مساعدت لازم برای حل مسئله درجلسات کمیسیونها و مجلس شورای اسلامی به عمل آورید.

      از طرف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد  آموزی شاغل در شهرستان میانه

            *************************************************************

بسمه تعالی

 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره24078/220 مورخ 21/05/1388 و پیرونامه شماره35400/30/88 مورخ 29/5/1388طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ  11/06/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفته و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

از آن جا که این مصوبه دارای بار مالی است و طریق پیش بینی شده در ماده (11) با توجه به مدلول بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری بار مالی مورد نیاز را به طور کامل تامین نمی کند،لذا این مصوبه،مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.  

                                                                        محمد رضا علیزاده

                                                                قائم مقام دبیر شورای نگهبان

 اصل این نامه در آدرس    http://tarh.majlis.ir/files/23262264N-220-35509.pdf      به صورت فایل PDF موجود است.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s