ديدار اعضاي هيأت مديره کانون با رييس کميسيون صنايع مجلس - سعید رضائی

متن شماره 305: ديدار اعضاي هيأت مديره کانون با رييس کميسيون صنايع مجلسبازدید کننده : 1210 نفر

تني چند از اعضاي هيأت مديره کانون کشوري در ديدار با رييس کميسيون صنايع در خانه ملت؛ ضمن ارائه گزارشي از عملکرد دفاتر پيشخوان خدمات دولت، کانون کشوري و مجري درگاه، دغدغه ها و مشکلات خود را در ميان گذاشتند.

در اين ديدار سید حسین هاشمي نماينده پنج دوره مجلس شوراي اسلامي و رييس کميسيون صنايع مجلس حمايت قاطع خود را از توسعه و فعاليت بخش خصوصي اعلام کرد و ضمن بيان مسئوليت هاي سنگين کميسيون صنايع و ساختار منظم و منسجم آن، به اقدامات انجام شده در حوزه وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات، مخابرات و ICT هاي روستايي (دفاتر پيشخوان خدمات دولت روستايي) پرداخت و از تصويب طرح بيمه کارگزاري هاي روستايي به عنوان يکي از موفقيت هاي مهم این کميسيون یاد کرد.
وي با اشاره به فعاليت هاي مفيد و مؤثر مهندس مطهري رييس کميته مخابرات مجلس گفت: دفاتر پيشخوان خدمات دولت نيز در کانون توجه کميسيون صنايع بوده است.
در اين ديدار دوستانه رييس کانون دفاتر پيشخوان خدمات دولت ضمن بيان ديدگاهها و نقطه نظرات، ازرییس کمیسیون صنایع مجلس دعوت به عمل آورد تا از فعاليت ها و اقدامات انجام شده در کانون و هولدينگ کشوري دفاتر پيشخوان خدمات دولت، بازديد به عمل آورد که مورد استقبال وی قرار گرفت.
در همين راستا علي تقي پور عضو هيأت مديره کانون با برشمردن مزيت ها و تلاش هاي کانون در جهت انسجام و سازماندهي امور دفاتر پیشخوان، خواستار حمايت مجلس شوراي اسلامي از تلاشهاي صورت گرفته از سوي کانون و بخصوص بحث مجري درگاه شد.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s