توضيحي بر "در حاشيه سناريوي جديد در شوراي شهر كليد خورد.." - همشهري

متن شماره 302: توضيحي بر "در حاشيه سناريوي جديد در شوراي شهر كليد خورد.."بازدید کننده : 1491 نفر

جناب آقاي حسن زاده

با سلام

در تكميل نظريات جنابعالي مبني بر اينكه نبايد ديگر قبيله اي در انتخابات شركت نماييم و به افراد لايق و با كياست راي دهيم لازم دانستم كه مواردي را كه بنظر اين جانب از ضعف شوراي كنوني و مسئولين بوده به استحضار جنابعالي و همشهريان برسانم.

1- با توجه به درخواست استعفاي آقاي آريامنش در دقايق پاياني مانده به شروع استيضاح اين وظيفه رييس شوراي شهر ميباشد كه با درخواست نامبرده در آن لحظه موافقت ننمايد و موافقت خود را به بعد از جلسه استيضاح موكول نمايد و يا اينكه چنانچه با استيضاح ايشان در دقايق پاياني موافقت نمودند با دعوت از اعضاي علي البدل شوراي شهر به جلسه استيضاح جلسه را به رسميت رسانند.

2-از زمان جلسه استيضاح پر اما و اگر تا كنون مدت ها گذشته در اين مدت رييس شوراي شهر ميتوانستند با صحه به اكثريت آرا در آن جلسه، استيضاح را قطعي نموده و شهردار را خلع يد نمايند و يا اينكه با مشخص نمودن عضو جديد (تعيين تكليف نمودن وضعيت آقاي آريا منش) نسبت به برگزاري مجدد جلسه استيضاح اقدام نمايند.

3-سكوت با معنا و رخوت انگيز فرماندار شهر در اين رابطه مزيد بر علت گرديده تا افراد خاطي و كارشكن با جسارت بيشتر كارهاي خود را ادامه دهند و افراد دلسوز و مومن را از ادامه راه مايوس سازند.

انشاءا... خداوند همه ما را به راه راست هدايت و آخر ما را ختم به خير كناد. آمين يا رب العالمينشهروند : 1390/6/5 - 15:53:34
فرمانداری! در این شهر نمی بینیم


شهروند آگاه به قوانین : 1390/6/5 - 17:15:31
نه تنها رئیس شورا برکنار باید بشود با این همه تخلفات باید به مراجع قضایی معرفی و به تخلفاتش رسیدگی شود


بنده خدا : 1390/6/6 - 08:20:31
بهتر است به خاطر ارزش و جایگاه مقام شورای اسلامی ، افرادی که در حد عضوی از زاید بدنه شورا هستند بیشتر از این بر تن شورا سنگینی نکنند و از جایگاه محترم شورا بیرون بیایند این کار برای ان بشر سرگردان نیز بهتر است(بدون فکر و مصلحت مردم تصمیم گرفتن ) و ابرومند تر چون که زندگی انسانها ارزشمند است ودرست تصمیم گیری در شورا در زمان مشخص برای سعادت مردم ودر صورت احترام به خود شخص تصمیم گیر میباشد .


اصغر : 1390/6/6 - 09:11:20
مسئول محترم سایت بهترمی شد اشخاص با مشخصات حقوقی خودشان مطلب درسایت می گذاشتند وازعناوین مانند همشهری -درراه مانده جلوگیری می شود.
...............................
صداي ميانه: قطعاً اگر موضوعي باشد كه نياز به دفاع داشته باشد، فقط با احراز هويت مطلبشان را تأييد مي كنيم.


درراه مانده : 1390/6/6 - 11:25:39
اصغر ترقه!بهتر می شد حالا که مدعی شده اید خودت هم اسم کامل وقابل شناسایی ات را می نوشتی مضافا در راه مانده هنوز کامنتی در این باره نزده تا نیاز به فضولی تو باشد.


اصغر : 1390/6/7 - 09:37:01
مسئول محترم سایت
ملاحظه فرمودید توهین به اشخاص
متوجه شدید.......... دوستان خودشان قضاوت کنند
شما هم دستتان دردنکند این مطالب رادرج می کنید.


اصغر : 1390/6/7 - 12:46:23
از کوته بینی خودم خجالت کشیده و از همه اعضای فعال سایت و تلاشگران شورای شهر میانه نیز قدردانی می کنم


ياشيل : 1390/6/8 - 08:40:49
با سلام
آناني كه مسائل شورا را پيگيري مي نمايند و هر وقت به تنگنا ميرسند يك سناريو جديد ميسازند آگاه باشند كه مسئولين امر و از جمله آقاي فرماندار از مسائل آگاه هستند و اگر خواست بعضي ها لحاظ نمي شود دليل بر بي توجهي نيست بلكه وجود برخي مسائل هست كه رياست شورا آن ها را به حق انجام داده است.
همانا براي اعضاء مخالف سنگين برمي آيد.
يك ذره چشمهاتان را بشوئيد.


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 1s