مشكل نامزدی نمایندگان لیسانسه برای انتخابات رفع شد! -

متن شماره 251: مشكل نامزدی نمایندگان لیسانسه برای انتخابات رفع شد! بازدید کننده : 646 نفر

مشكل نامزدی نمایندگان لیسانسه برای انتخابات رفع شد! نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
07 تیر 1390 ساعت 11:48

با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد نمایندگانی كه كمتر از چهار سال سابقه نمایندگی دارند، در صورتی كه مدرك تحصیلی كارشناسی داشته باشند، می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند.

به گزارش آخرین نیوز به نقل از خانه ملت نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ۷ تیرـ مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن بند الف این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن تصویب كردند.

۳۵ نماینده در بند الف این طرح استفساریه سئوال كرده بودند كه با توجه به اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه هر دوره نمایندگی را چهار سال می داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی در مدت چهار ساله است یا شامل نمایندگان میان دوره‌ای هم می‌شود؟

نمایندگان در پاسخ به این بند استفساریه تصویب كردند؛ بلی، مقصود یك بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو كمتر از مدت چهار سال نیز است و شامل نمایندگی میان دوره ای هم می شود.

نمایندگان همچنین بند ب این طرح استفساریه را با ۱۱۱ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن تصویب كردند.

وكلای مردم در خانه ملت در بند ب طرح استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۷۸ و اصلاحات بعدی آن سئوال كرده بودند كه آیا مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی است كه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی صلاح صادر شده است (آنچه در ثبت نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شده؟)

نمایندگان به این بند استفساریه چنین پاسخ دادند: بلی، شامل آن دسته از مداركی كه از سوی مراجع یاد شده صادره است، نیز است.

مشكل نامزدی نمایندگان لیسانسه برای انتخابات رفع شد! نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
07 تیر 1390 ساعت 11:48

با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد نمایندگانی كه كمتر از چهار سال سابقه نمایندگی دارند، در صورتی كه مدرك تحصیلی كارشناسی داشته باشند، می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند.

به گزارش آخرین نیوز به نقل از خانه ملت نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ۷ تیرـ مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن بند الف این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن تصویب كردند.

۳۵ نماینده در بند الف این طرح استفساریه سئوال كرده بودند كه با توجه به اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه هر دوره نمایندگی را چهار سال می داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی در مدت چهار ساله است یا شامل نمایندگان میان دوره‌ای هم می‌شود؟

نمایندگان در پاسخ به این بند استفساریه تصویب كردند؛ بلی، مقصود یك بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو كمتر از مدت چهار سال نیز است و شامل نمایندگی میان دوره ای هم می شود.

نمایندگان همچنین بند ب این طرح استفساریه را با ۱۱۱ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن تصویب كردند.

وكلای مردم در خانه ملت در بند ب طرح استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۷۸ و اصلاحات بعدی آن سئوال كرده بودند كه آیا مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی است كه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی صلاح صادر شده است (آنچه در ثبت نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شده؟)

نمایندگان به این بند استفساریه چنین پاسخ دادند: بلی، شامل آن دسته از مداركی كه از سوی مراجع یاد شده صادره است، نیز است.

با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد نمایندگانی كه كمتر از چهار سال سابقه نمایندگی دارند، در صورتی كه مدرك تحصیلی كارشناسی داشته باشند، می‌توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند.

به گزارش آخرین نیوز به نقل از خانه ملت نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ۷ تیرـ مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن بند الف این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن تصویب كردند.

۳۵ نماینده در بند الف این طرح استفساریه سئوال كرده بودند كه با توجه به اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه هر دوره نمایندگی را چهار سال می داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی در مدت چهار ساله است یا شامل نمایندگان میان دوره‌ای هم می‌شود؟

نمایندگان در پاسخ به این بند استفساریه تصویب كردند؛ بلی، مقصود یك بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو كمتر از مدت چهار سال نیز است و شامل نمایندگی میان دوره ای هم می شود.

نمایندگان همچنین بند ب این طرح استفساریه را با ۱۱۱ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن تصویب كردند.

وكلای مردم در خانه ملت در بند ب طرح استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۷۸ و اصلاحات بعدی آن سئوال كرده بودند كه آیا مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی است كه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی صلاح صادر شده است (آنچه در ثبت نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شده؟)

نمایندگان به این بند استفساریه چنین پاسخ دادند: بلی، شامل آن دسته از مداركی كه از سوی مراجع یاد شده صادره است، نیز است.اتیمین زهری : 1390/4/9 - 19:02:06
بله دیگه اینم از اون حرفاست !


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s