حاجی اصغری همچنان بی پاسخ ؛ پاسخی دیگر از حامیان حاجی اصغری - علیرضا قریشی
منبع : قافلان www.gaflannews.com

متن شماره 2: حاجی اصغری همچنان بی پاسخ ؛ پاسخی دیگر از حامیان حاجی اصغریبازدید کننده : 1316 نفر

متن زیر توسط یکی از طرفداران مهندس حاجی اصغری به دفتر نشریه قافلان ارسال شده و نگارنده آن با شور و حرارت خاصی پیگیر چاپ آن به عنوان جوابیه بودند

  ضمن تشکر از آقای ترکمانی که به همه ما درس تاریخ و نقد کردن را آموختند. متاسفانه  بر خلاف صحبتها و تهدید های تلفنی ایشان، این مطلب جواب سوالات شهروندان از این نماینده محترم  نیست. 

اما به خاطر احترام به نظر ایشان متن آنرا بدون کم و کاست درج می کنیم. امیدواریم روزی برسد که همگی جوابگوی عملکردمان باشیم.

در شماره اخیر هفته نامه قافلان در ارزیابی عملکرد نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، مهندس حاجی اصغری، رویه ای خلاف منطق علمی برای نقد و ارزیابی عملکرد صورت پذیرفته است. با توجه به نزدیکی انتخابات دور بعد مجلس، این احتمال می رود که برخی از افراد به واسطه بستگی به محافل ویژه سعی در مخشوش کردن فضا به نفع افرادی خاص و به ضرر مردم این شهرستان، دست به اقداماتی عوام فریب زنند. پس شفاف سازی مسائل بیش از هر زمان دیگری الزامی می نماید. البته نباید خواننده محترم از متن زیر چنین برداشت نماید که در چند سال گذشته عملکرد مهندس حاجی اصغری در بهترین وضع ممکن بوده و هیچ گونه جای نقدی برای آن نیست. امید آن می رود که در شماره های بعدی به همت مسئولان قافلان  به ارزیابی عملکرد مهندس حاجی اصغری و مهندس هاشمی، دو نماینده محترم مردم میانه در مجلس، در حدود اختیارات و محدودیت های آنها بپردازیم. در این صورت می توان امید این را داشت که عملکرد سیاسی رای دهی مردم شهرستان در سایه شفاف سازی مسائل، به نتایجی در خور این شهرستان منجر شود.

در ارزیابی ها از برنامه های توسعه در تمامی سطوح، چه ملی و چه منطقه ای نمی بایست آن را به سطح افراد یا دستگاه های خاصی متنزل ساخت. باید توجه داشت که فعلیت یافتن ظرفیت ها یا عدم امکان تحقق و عینیت یافتن آنها به نوبه خود پدیده ای چند وجهی است. بنابراین در عدم تحقق این ظرفیت ها می بایست توجه خود را به موانع موجود در عرصه تمامی زیر سیستم های نظام اجتماعی معطوف کرد و این موضوع را درک کرد که فعلیت نیافتن ظرفیت های بالقوه یک پدیده چند وجهی است و به طیفی از عوامل تاریخی، نهادی، سیاسی، اجتماعی، و حتی بین المللی وابسته است که باید همه را مورد توجه قرار داد و به دنبال آن برای هر یک از آنها ضریب اهمیتی در خور شایسته در نظر گرفت. البته اگر به پشتوانه منطق و استدلال روشن گردید که بنا به گستره اختیارات و مسئولیت های اشخاص یا دستگاه ها، اقتدار و میزان تاثیر گذاری این اشخاص یا دستگاه ها در معرض توجه و یا انتقاد قرار می گیرند ، می بایست اشخاص و دستگاه ها نیز واقعیت را همانگونه که هست بپذیرند و از نقدها و نظرها در جهت اصلاح خود و پیشگیری از تکرار وقایع نامطلوب استفاده کنند و ارزیابی ها را به سطح برخورد سیاسی یا محاکمه افراد یا دستگاه های خاص متنزل نسازند.

نسبت دادن نارسایی ها و مشکلات به افراد و اشخاص یک توهم تاریخی موجود در کشورمان است که پیروان یک چنین دیدگاه هایی گمان بر آن دارند که صرف تغییر دادن افراد، برطرف کننده یا ایجاد کننده مشکلات می باشد. در صورتی که اگر در ارزیابی و نقد برنامه ها و کارکردهای توسعه ای، دستاوردها و محدودیت ها در حد و اندازه خود دیده شوند می توان عرصه را بر چنین نگرشی تنگ کرد و نشان داد که گرچه حساسیت به اشخاص و عملکرد آنها برای پیشبرد اهداف توسعه منطقه ای و ملی لازم است ولی به هیچ وجه کافی نیست و شرط کفایت ناظر بر پرداختن به همه عوامل و عناصر دیگر موثر بر اقدامات سیاسی و اجتماعی است.

شایان ذکر است که میان هر گونه ارزیابی ها با موضع، مبنا و هدف ارزیابی ها رابطه وثیق وجود دارد و به همین خاطر هست که می توان یک عملکرد را از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی قرار داد و به نتایج متفاوت و حتی متضاد هم رسید.

نکته دیگر اینکه اگر نفس توانایی جذب و تخصیص بخشی از درآمدهای دولت در اقداماتی از قبیل ساخت سد، جاده، دانشگاه، مدرسه، بیمارستان و کارخانه را دلیل موفقیت نسبی عملکرد افراد و شخصیت ها بدانیم، بدیهی است که در چارچوب این رویکرد، اساسا توسعه و تحولات توسعه ای موضوعیت نخواهد داشت و در بهترین حالت برنامه های تنظیم خرج و مخارج دولت خواهد بود. چرا که مقایسه منابع انسانی و مادی در اختیار کشور از یک سو و تحولاتی که در طی پنج دهه اخیر در کشورهای دیگر که شرایط اولیه به مراتب بدتری از ما داشته اند و نتایج برنامه های توسعه آنها از دیگر سو نشان می دهد که در واقع، ما به اعتباری دیگر چه فرصتهای طلایی داشته ایم که بخش هایی از آن ها از طریق همین رویکردهای سطحی و ناقص به عملکرد توسعه ای از دست رفته است.

برای روشن شدن موضوع بحث و نشان دادن حوزه هایی که انتقادها اساسا در آن حوزه ها باید صورت گیرد به ذکر چند مثال تاریخی از ایران می پردازم:

  1. در بررسی برنامه دوم توسعه شاهنشاهی، کاتوزیان تصریح می کند که این برنامه انطباق کامل با الگوی” مراحل رشد اقتصادی” روستو دارد و به همین خاطر، وی اظهار می دارد که به واسطه رویکرد شهرگرایی و صنعت گرایی ویژه ای که در این چارچوب مطرح بوده است تنها راه تمتع از امتیازات نفتی، خروج از روستا و پیوستن به خیل شهرنشینان بوده و دولتهای وقت از کاهش محصولات کشاورزی نیز کوچکترین نگرانی نداشته اند و به واسطه آنکه رویه جاری، عبارت از جبران تنزل تولید کشاورزی از طریق واردات بوده است.

اگر مصرحات کاتوزیان منطقی و با فصل الخطاب قرار دادن علم صورت گرفته باشد در آن صورت برای توسعه نیافتگی جامعه روستایی و بخش کشاورزی وقت، به درستی تقصیرات از اشخاصی مثل نمایندگان و دستگاه ها برداشته شده و توسعه نیافتگی جامعه روستایی و بخش کشاورزی در قالب برنامه ها دیده می شود.

  1. جهانگیر آموزگار در مقاله ای در سال ۱۹۵۷ میلادی و چند دهه بعد فیلسوف بزرگ، میشل فوکو، با یک چارچوب تحلیلی اساسا متفاوت برای بیان ریشه های نابرابری و توسعه نیافتگی ایران در دوران شاهنشاهی، به نتایجی یکسان دست یافته اند:” از اوایل دهه ۱۹۲۰ دولت ایران درگیر یک برنامه در سطح ملی برای صنعتی شدن و عمران اقتصادی در قالب برنامه مدرنیزاسیون بوده است”.

باهمان رویکرد مذکور در سطور بالا، انتقادات باز در سطح برنامه دیده می شود و توسعه نیافتگی جامعه روستایی و بخش کشاورزی هیچ گونه ارتباط قوی و با توضیح دهندگی بالا به اشخاص و شخصیت ها ندارد. چرا که در عملکرد در قالب برنامه حوزه اختیارات اشخاص را کم و محدودیت آنها را گسترده می کند.

  1. با وجود درگیری ایران در جنگ تحمیلی در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب، اگر ضریب جینی که شاخصی برای اندازه گیری فقر است، از ۵۳درصد اواخر دوره پهلوی به ۴/. بهبود می یابد، اگر سهم امور اجتماعی از ۴/۱۸ درصد کل هزینه های دولت در اواخر دروه پهلوی به ۵/۳۹ درصد افزایش می یابد، اگر بودجه جنگ و سهم امور دفاعی با وجودی که ایران درگیر طولانی ترین جنگ های تاریخ خود شده از ۳/۲۳ در اواخر دوره پهلوی به ۷/۱۲ درصد در سالهای دوران جنگ می رسد، اگر در نه ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اندازه چهل سال دوران پهلوی در امور روستایی و بخش کشاورزی طرح های عمرانی اجرا می کند و … همگی این موفقیت ها در سایه عملکرد در قالب برنامه موفقیت آمیزی است که به کمک مردم و مسئولان اجرا شده و به هیچ وجه قابل تقلیل به اشخاص یا دستگاه های خاصی نخواهد بود.

احمدپور ترکمانی یاور

لینک این مطلب در وبسایت قافلان:  http://www.gaflannews.com/?p=1004صلاحی : 1389/10/1 - 08:00:22
این آقای احمدپور از اعضای ستاد حاجی اصغری در ترکمانچای است و به همان روال استاد خودش(حاجی اصغری) روشنگری برخی افراد و سایت ها را عوامفریبی می داند. واقعا که این طیف خیلی عجیبند! به جای جواب به سوالات به حق مطرح شده اینگونه فرا فکنی می کنند.


صادقی - ارومیه ده کی میانالی : 1389/10/1 - 09:10:34
انتظار زیادی نداشته باشید.


ماي آنا : 1389/10/1 - 14:16:43
با سلام خدمت آقاي احمدپور
جنابعالي واقعا كدام اقدامات را عوام فريبانه ميدانيد ؟ آيا تبليغات آقاي حاج اصغري در زمان انتخابات را كه به دليل همان توهم تاريخي مورد اشاره شما ؛ مشكلات را به گردن ساير نمايندگان قبلي ميانداخت و با ساخت و پخش كارنامه هاي كذايي سعي در تخريب آنان داشت و وعده هاي خارج از حدود اختيارات ميداد ؛ يا نقدهاي مهندس نايبي را كه حركتي شجاعانه در آگاهي بخشي مردم ميانه ميباشد و به نگاه و تفكرافرادجامعه در بررسي ميزان تحقق وعده ها و عملكردهاي نمايندگان جهت ميبخشد و در بازخور آن ؛ مردم ميانه را به اصلاح و بهبود در نحوه انتخاب افراد در انتخابات آتي وا ميدارد ؟
اظهارات و نتيجه گيري هاي جنابعالي در مورد اينكه بروز موفقيت ها در سايه برنامه ريزي و تاثير عوامل متعدد بر وجوه آن و عملكرد در قالب آن است و نبايد آن را به افراد محدود كرد جزو بديهيات است اما بايد توجه داشت خود برنامه ريزي نتيجه فعاليت هاي افرادي است كه تاثير گذار بوده و قدرت و صلاحيت و دانش وارد شدن در آنرا داشته باشند. اگر كانديدي توانايي آنرا ندارد؛ چرا بايد به روش تخريب ديگران وعده بدهد؟
بحث بر سر عملكرد نماينده و محدوديتهاي او در قالب برنامه ها ي از پيش تعيين شده و شرايط محيطي داخلي و خارجي ؛ تنها يك قسمت از موضوع است و قسمت اصلي بحث ؛ عملكرد نماينده در خود برنامه ريزي است . در واقع منظور از انتخاب نماينده انتخاب فردي است كه بتواند با دارا بودن تجربه و اطلاعات در برنامه ريزي كلان توسعه كشور كه بنوبه خود حدود عملكردها را معين خواهد كرد ؛ دخالت و نقش فعال ايفا نمايد . نماينده از يك سو در سطح كلان به تاثير و طراحي و اصلاح در برنامه هاي توسعه ملي ميپردازد تا در رقابت با ساير كشورها از قافله عقب نماند و اين هماني است كه مد نظرجنابعالي است و از طرفي ديگر در اين تاثير گذاري ؛ مشكلات و نيازها و اهداف و مزيتهاي حوزه انتخابي خود را ؛ هم جهت با اهداف كلان كشور وارد برنامه هاي فوق مينمايد تا امكان توسعه حوزه خود را ميسر گرداند . آيا به نظر شما آقاي حاج اصغري بيشتر توانسته در اين كار موفق باشد يا نمايندگان قبلي (تخريب شده توسط ايشان) كه برنامه هاي مانند كارخانجات نورد – ذوب – احياء – پست 400 – دانشگاه آزاد – دانشگاه فني مهندسي – راه آهن – جاده مياندوآب – جاده فومن – چهار بانده شدن تا سرچم – سدها – شبكه هاي آبياري سدها و ... را براي ايجاد زير ساختهاي توسعه ؛ در درون برنامه هاي منطقه اي و ملي وارد نموده اند؟ مثلا طبق برنامه چشم انداز 20 ساله قرار است ايران به يكي از قدرتهاي اقتصادي منطقه تبديل شود و يكي از شاخه ها ي لازمه ؛ توسعه كشاورزي است . آب و ذخيره آن ميتواند يكي از برنامه هاي اجرايي در اين عرصه باشد و لذا طراحي سدهاي ممكن بايد انجام شود و اينجاست كه نماينده ميانه ميتواند به علت داشتن مزيت آب قزل اوزن با ساير نماينده ها به رقابت بر خيزد و اگر تخصص و منطق و نفوذ(قدرت) داشته باشد ميتواند حوزه خود را صاحب سدي مانند شهريار بكند كه الحمدالله شده هست . ويا در نظر بگيريد نماينده اي را كه خود از افراد اصلي در طراحي صنعت باشد و آنگاه يكي از اهداف بلند مدت صنعتي شدن را در ايجاد هشت طرح فولادي در كشور برنامه ريزي نمايد و آنگاه به علت مزيت داشتن كارخانه نورد و سد آيدوغموش و پست برق 400 و راه آهن و جاده دسترسي مياندوآب ؛ يكي از آنها را به حوزه خود اختصاص دهد .
در ادامه اظهارات خودتان به برنامه هاي زمان طاغوت اشاره كرده و در آخر به شكل كاملا متناقض با اظهارات قبليتان ؛ پيشرفت هاي بعد از انقلاب را در نتيجه كمك هاي مردم و مسئولين اعلام كرده ايد و اين همان است كه بحث ما را دوباره به موضوع اوليه ميرساند چرا كه اگر اين دو عنصر عامل پيشرفت بوده اند لذا بايد باهم هماهنگ باشند يعني "عنصرمردم " انتخاب كند" عنصر مسئول" را و در مقابل "عنصر مسئول" به وعده خود براي "عنصر مردم " عمل كند و در غير اينصورت ناهماهنگي بين اين دو پديدار خواهد شد و بدنبال آن عدم توسعه پديدار خواهد شد. كانديدها بايد ياد بگيرند تا در زمان انتخابات وعده هايي ندهند كه نميداند و نميتوانند چرا كه در آينده نزديك مردم از آنهاخواهند خواست بدون آنكه توجه چنداني به وجوه و عوامل ديگر داشته باشند.در مورد برنامه هاي شاهنشاهي مورد اشاره جنابعالي بايد توجه نمود كه اين برنامه ها توسط مستشاران و كارشناسان خارجي و به تقليد از آنها و بدون درك واقعي نيازهاي منطقه اي طراحي شده بودند و بسياري از نمايندگان آن دوره ؛ عروسكي بيش نبودند چرا كه نميتوانستند در برنامه ها تاثير گذار باشند اما در جمهوري اسلامي مردم در طراحي اين برنامه ها دخالت دارند و اين دخالت از طريق نمايندگان اعمال ميگردد و به همين دليل است كه عملكرد نمايندگان را در اين باب بايد تحليل و نقد نمود.

با سپاس


اسماعیل : 1389/10/1 - 14:40:18
احمد پور جینابلارینین استدلالی فارسلارین دئییشی کیمی «من نبودم دستم بود...» کیمیدیر آنجاق بونو اونودوبلار کی برنامه ایله شخصین ایلگی و رابیطه سی تویوق و یومورتا سؤزو دگیل کی هانچیسین اول اولماغی بلللی اولمایا!!!. بئله یازیبلار سانکی برنامه گؤیدن گلیر و یا وحی اولونور. برنامه نی بیر سیرا آداملار یازیرلار و ایجرا ائدیرلر آنجاق همن آداملار برنامه نین دوزگون اولمماسینادا سورملودورلار.
آنجاق بو دوستوموزادا سفسطه یولوندا اوغورلار دیله ییریک!!!


از اهالی ترکمنچای : 1389/10/1 - 15:07:39
آقای یاور احمد پور ترکمانی که اهل ترکمنچای بوده و برادرش حسین احمد پور میباشد که در کمیته امداد ترکمنچای کارمند است اینان دوره قبلی مخالف سر سخت حاجی اصغری بوده و سنگ مهندس هاشمی را به سینه می زدند حال چگونه اینقدر از حاجی اصغری حمایت می کند و اصرار بر چاپ این مطلب را دارد خودش یه مقوله ای پر از فراز و نشیب دارد که در چند روز آینده برای سروران گرامی خواهم گفت


دوست تو : 1389/10/1 - 16:22:19
واقعا برای قادر حسن زاده متاسفم که وقتی چیزی را سمعی و بصری رویت می کند و می شنود باز اشتباه خودش را تکرار می کند واقعا برای آقای حسن زاده متاسفم


تورک اوغلان : 1389/10/2 - 08:35:02
تو متاسف باش و از این تاسف بمیر


کریم حنیفه ای نیک آبادی : 1389/10/2 - 08:50:44
دوست من!
برای بیان مطلبی که سمعی و بصری رویت می شود باید کوشید. که در غیر اینصورت گناهی نابخشودنی مرتکب شده ای. فرق تو که دوست همه ای با اونی که حرف دل همه رو می نویسه و اونی که می بینه و می شنوه و انتحار می کنه و در شهر بی صدای ما فریاد می کنه، از زمین تا آسمان است.
در پرده سخن گفتن شیوه ی مردی و فهم بیشتر نیست. حرفتو باز کن بزار بی سوادا هم بفهمند چی می گی!!!!


دوست تو : 1389/10/2 - 14:10:27
قلم قادر حسن زاده کج رفته و این کج روی ها اشتباه است ، حاجی اصغری منظورش از مزدوران قلم به دست همان تهران نشین هایی بود که با درج اخبار نادرست و اشتباه و نظرات علیه نماینده و میانه دست به فتنه می زنند نه رسانه ها ، ولی قادر حسن زاده فقط می خواد معروف بشه اما نمی دونه که با کله می خوره زمین.
............................
علیرضا قریشی : نمیشه بجای "دوست تو" بنویسی "سخنگوی فلانی"! تو یا علم غیب داری که منظور نماینده را به ما می فهمانی یا خودشی و همچنان میخوای فرافکنی کنی!


سعید رحمتی. (سلیم) : 1389/10/2 - 21:28:51
آقای حاجی اصغری و اعوان و انصارش از یه چیز دیگه می سوزند. قلم به دست تهرانی و میانه ای نداریم، هرکی برای آزادی و پیشرفت و کرامت انسانی داره قلم می زنه کارش مقدسه. اگه حاجی جوابی برای انتقادات چاپ شده در قافلان داره رو کنه. چون نداره آدمایی مثل " دوست تو " و امثالم رو می فرسته مثلا جواب بدن. فرافکنی کنند. عیبی نداره بذار مردم تو فقر دست و پا بزنند اون وقت همین حاجی شما ...
این قصه سر دراز دارد...


ترک اوغلان : 1389/10/2 - 21:42:19
عجب!
عکس قافلان که عکس همون نماینده است. ولی حرفاش یه خورده فرق داره. دوست من! نکنه به قول شایعاتتون حسن زاده هم گفته 10 میلیون بدین به من و شما گفتین نه ... که صحبتهای زیر عکسو یه خورده تغییر داده؟
خجالت نکشین بگین. نایبی رو که با همین مقدار میخواین بدنام کنین. اصلا بره نماز جمعه برا نابودی اهالی قلم خطبه بخونه. این یه راهشه...


داوود: 1389/10/3 - 14:14:00
هرچه با این مغز ناقابل خود فکر می کنم متوجه نمی شوم این جوابیه چه ربطی به آن نقد دارد؟ واقعاً آقای احمدپور خیال می کنه با بازی کردن با الفاظ و اصطلاحات و خود را علمی جلوه دادن می تونه آن مسائل پشت پرده مطرح شده در نقد را پاسخ بده؟ آیا آقای احمدپور بعد از به بن بست رسیدن دهها کارگروه و مشاور در خود توانائی پاسخ دادن به نقد یک نویسنده مطرح را می بیند؟ نائبی بی گدار حرف نمی زند و می داند اگر بی جا گفته باشد ممکن است همه چیزش را از دست بدهد حتی اعتبارش را. پس پاسخی باید داد دقیقاً رافع ابهامات مطروحه نه فرافکنی از نوع دیگر و بازی با الفاظ. این جوابیه باز هم تخریب قلعه اطرافیان آقای نماینده است. بابا یکی نیست از اون ور جواب بده؟ پس کو این چهل تا کارگروه شش نفره؟


دیل آجی(dilaji )1389/10/5 - 22:19:25


دیل آجی(dilaji )1389/10/5 - 23:46:33
فیلتر می کنید حداقل ناشیگیری نکنید. اسمم مونده متنم حذف شده! آللاهووو اکبر!
بازم مینویسم شاید نامردی نکنید:
خوابم اومد از این داستان خواب آلود بی ربط. بگو یکی دیگه بیاد یا یکی دیگه استخدام کنه:
آگهی استخدام: به یک اهل قلم بدون مزد و فی سبیل الله! جهت دادن پاسخ کوبنده و دندان شکن به یک اهل قلم مزدور و خائن نیازمندیم. آدرس: دفتر نماینده


منتقد : 1389/10/8 - 02:14:36
منم اکثرا مطالب رو میخونم.
ولی خداییش دفعه بعد به کسی رای میدم که به خودم قول بده به سوالام جواب بده.نشد که با واسطه و سخنگو حرف بزنیم.یه دوره تموم شد ولی....
بگم که مدیونه ملت بودن گناهه بزرگیه.خدا همه مارو هدایت کنه


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s