میانه: حکایت قطار و تلویزیون و ... - اقدم
منبع : درد دل، یا شاید هم دل درد !

متن شماره 6: میانه: حکایت قطار و تلویزیون و ...بازدید کننده : 731 نفر

حکایت میانه حکایت غریبی است،حکایت شهری که مصداق عینی این سخن مادری است که: "یتیمه أورح ورن چوخ الار، چورح ورن آز الار".
* قطاری که تاخیرهایش رکورد زده و بیچاره مردم می سوزند و می سازند! تمیزی و امکاناتش فوق افتضاح است اما کسی عین خیالش نیست!
* آنتن دهی تلویزیونش حرکت معکوس با پیشرفت دارد. بی خیال امواج دیجیتال، اما راستی چرا ما باید یا شبکه خبر را ببینیم یا شبکه قرآن را؟ ارائه هر دو شبکه خیلی کار شاقی است؟!
* اصلاً بی خیال. بقیه اش همان سه نقطه همیشگی : ...... : 1389/9/13 - 10:59:41
صدای میانه ای ها رو باید یکی یه مسوولان برساند و همه می دانیم این فرد یا افراد کیست. اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکیل و نماینده هر منطقه و شهر انتخاب شده اند پس این وظیفه نمایندگان است که در امر پیشرفت میانه اقدامی بکنند. صدای میانه ایها خیلی وقت است درآمده اما این صدا که دیگر به فریاد تبدبل شده از طرف نمایندگان هنوز شنیده نشده. شاید هم شنیده اند اما تهران بهشان خیلی خوش می گذرد که دیگر میانه کیلو چند...
متاسفم واقعا متاسفم


همشهري : 1389/9/13 - 11:30:46
جناب آقاي اقدم
با سلام
از ماست كه بر ماست


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s