درخواست برای تکمیل دائرةالمعارف آنلاین میانه - ™قافلانتی
منبع : قافلانتی فروم

متن شماره 4: درخواست برای تکمیل دائرةالمعارف آنلاین میانهبازدید کننده : 676 نفر

وبگاه قافلانتی در نظر دارد کار ایجاد یک دائرةالمعارف آنلاین مخصوص شهرستان میانه را آغاز کند. کلیه همشهریان عزیز Ù…ÛŒ توانند به آدرس http://qaflanti.mihanbb.com/forum-55.html مراجعه کرده Ùˆ موضوعات جدید خود را Ø§ÛŒØ¬Ø§Ø¯ کرده یا به تکمیل مباحث قبلی بپردازند. این دانشنامه شامل Ø¢Ø«Ø§Ø± باستانی Ùˆ اماکن تاریخی، شخصیت‌ها، ساختمان‌ها Ùˆ بناها Ùˆ ... Ø§Ø³Øª Ùˆ بزودی Ùˆ به Ú©Ù…Ú© شما کاملترین مرجع آنلاین برای شهرستان میانه خواهد بود. پس هم اکنون شما هم یکی از نویسندگان این دانشنامه‌ÛŒ اینترنتی باشید.

توجه فرمایید Ú©Ù‡ این طرح متعلق به همه میانه ای هاست Ùˆ وبگاه قافلانتی به هیچ عنوان Ù‚صد مالکیت Ùˆ تصرف برآن ندارد Ùˆ صرفا خود را بعنوان بانی Ùˆ شروع کننده ÛŒ آن Ù…ÛŒ داند.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s