نامه ملتمسانه ؛ دست بر دامان فرماندار محترم از دست شوراي شهر - پدرام نائبی
منبع : پدرام نائبی

متن شماره 6: نامه ملتمسانه ؛ دست بر دامان فرماندار محترم از دست شوراي شهربازدید کننده : 1545 نفر

فرمانداری محترم میانه جناب آقای خلفاپور

سلام علیکم

اينجانب به عنوان يك شهروند ميانه اي بنا بر قانون و حق طبيعي شهروندي امروز شنبه ساعت 18 به امید قولی که مسئولین داده بودند در محل شورا حاضر شدم. در كنار بنده دهها شهروند ديگر نيز حاضر بودند. اجازه بدهید به نمایندگی از آن مردمی حرف بزنم که به اندازه ای از بدقولی برخی از نمایندگان خود شوکه شده بودند که ضمیر نا امیدشان از صورت غمگینشان هویدا بود. اجازه بدهید تا هیچ ترتیبی و آئینی نجسته و حرف دل تنگمان را به گوش شما برسانیم.

جناب آقای خلفاپور فرماندار محترم ميانه!

حقیر امروز در محل شورا داد دل مردم میانه را از نزدیک شنیدم ،مشکلات کوچک و بزرگی که داشتند ولی نمی توانستند حل بکنند ،مردم مستضعف میانه از بدقولی ها و بی قانونی های برخی نمایندگان خود در شورای شهر به ستوه آمده اند مردم به معنای حقیقی کلمه قربانی جنگ قدرت و هوس رانی های برخی از خواص گشته اند شما که نماینده ی دولت خدمتگزار هستید به داد مردم بی نوای میانه برسید.

فرماندار محترم میانه!

گروهی از مردم که امروز در شورا حضور داشتند مدعی بودند رئیس شورای اسلامی شهر جناب آقای فرهاد شیویاری بعد از ملاقات با جنابعالی به مردمی که در محل فرمانداری حاضر بودند قول داده که روز شنبه 25 تيرماه (که همین امروز است) در جلسه شرکت خواهند کرد و جلسه ی رسمی تشکیل خواهد شد ، روز وعده داده شده ، فرارسید ، مردم آمدند اما آقایان به رسم جوانمردی عمل نکردند و به قول خود وفادار نبودند. اینک که مردم با دست خالی و بی هیچ قدرتی گرفتار این سیاسی کاری ها شده اند دوباره چشم امیدشان به دولت مهرورز است ، دولتی که با شعار خدمتگزاری آمد ، دولتی که مردم را ولی نعمت خود می داند نه سیاست مداران دنیادار را !

جناب آقاي فرماندار!

آقایان فرهاد شیویاری ،علیرضا آریا منش و خانم امیدی با غیبت خویش در جلسات شورا ، کار شورا را مختل می نمایند و رسماً شورای شهر را به انزوا کشانده و قدرت عمل را از 4 نماینده ی واقعی مردم (آقایان ابوالقاسم زاده ، واعظی ، عبادی، خداوردیلو) را گرفته اند. حال از جنابعالي خواستاریم  تدبیری بیاندیشید تا این بی قانونی ها ریشه کن شود ، چاره ای بکنید تا قدرت شورا اسلامی شهر ، این نهاد مردمی و انقلابی باز گردد و این وضعیت خاتمه یافته و حالت عادی مستدام باشد.در راه مانده : 1390/4/26 - 12:32:20
این فرماندار؟!
فکر نکنم کنج عافیت طلبی را رها کرده وارد عرصه ی عمل حق شود.


دلنشین : 1390/4/26 - 19:26:53
سالها قبل دراین شهر فرمانداری بود که به شهر مراغه رفت وفرماندارآن دیارشد برحسب عادت وطبق روال خدمت دراین شهر درآنجا نیز خدمت نمودیک هفته نگذشته بودکه یک روزتعدادی از اهالی وبزرگان شهرنزد وی رفته وخواستارتعیین تکلیف نحوه خدمت فرماندار شدند فرماندارتازه فهمید همه جا میانه نیست مردم سایرشهرستانها مثل مردم این شهر بیخیال وبیتفاوت نیستندوتازه دانست که باید جور دیگری خدمت نمایداما میانه با این مردم بیخیال وبی تفاوت وخنثی بهشت مسئولین است مردمی که اگر شهرش فرماندار نداشته باشد امام جمعه نداشته باشد درب اداره ای ماهها بسته باشد رئیس اداره ای ماهها نباشد فرقی برایشان ندارد کسی اعتراض نخواهد داشت حال چه برسد به اینکه شورای شهر آن چند جلسه تعطیل باشد اشکالی ندارد اصلاً نباش مگرچه میشود جناب آقای فرماندارنیز این مردم بیتفاوت راخوب شناخته وازمسئولین قبلی عیار این مردم رابدست آورده وخوب میداند ازاین مردم آسیبی به مسند ایشان نخواهد رسیداما توصیه ای هم به جناب آقای فرماندار دارم اصلاً به این نوشته ها توجه نفرمائید اینها چند نفرند که حتی نمیتوانند درب اتاق شما بیایند به حرف ایشان توجهی هم نکنید مشکلی ایجاد نمیشود اینان جوانند درخیال اصلاح اما نمیدانند که پیران وریش سفیدان این شهر یا رفته اند یا حقیقت ومصلحت این مردم را با منفعت خود معامله کرده اندحتی سفارش میکنم چند ماهی هم شما به تعطیلات تابستانی بروید واز تابستان خود نهایت استفاده را بکنید وبیخیال این مردم باشید زیرا اینان خودشان بیخیال مسائل شهرشان هستند شما چرا غصه ایشان را بخورید بروید وخوش باشید این اعضای شورا نهایتا باهم کنار می آیند چرا شما فکر خودتان رابه خاطر این مسائل پیش پا افتاده مشغول نمائید بروید ودر این بهشت خدادادی مسئولین فارغ از هرگونه سوال وجوابی مشغول باشید


سینا : 1390/4/27 - 10:41:30
لازم است به یادتان بیاورم این اعضای به ظاهر واقعی شوارای شهر ( همین عبادی ،واعظی ،ابوالقاسم زاده )زمانی شورای شهر را 13 جلسه شاید هم بیشتر که برای انتخاب شهردار اسبق تشکیل می شد ترک می کردند ومانع از انتخاب شهردار می شدند حالا خود گرفتار این ترفند شده اند متاسفانه ایت غیبت یا ترک جلسه سلاحی شده است در دست اعضا شورا وسکوت وناکارامدی قانون دست وپای مسئولان را بسته است و در این وسط آنکه متضرر می شود مردم هستند البته خود ما هم در این مسئله بی تقصیر نیستیم چرا باید کسانی مثل اقبال وسایرین عضو شورای شهر باشند که از آغاز کار شورا یا دعوای اشتغال خود در شورا را داشته اند یا بر سر مسائل جزئی بر سر وکله هم زده اند جاگاه شورا چیزی مثل کدخدا وریش سفید شهر است که متاسفانه در اعضای حاضر چنین شخصیتی مشاهده نمی شود


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s