میانه ازكلام امام خمینی (ره) - پدرام نائبی
منبع : اسماعیل مختاری

متن شماره 1: میانه ازكلام امام خمینی (ره)بازدید کننده : 1251 نفر

صحيفه امام، ج‏1ØŒ ص: 329
نامه تشكر به آقاى {سید} Ø³Ø¬Ø§Ø¯ حجج{حججی} ميانه‏اى (تشكر از حمايت مردم ميانه در جريان قيام 15 خرداد).
زمان: 29 ارديبهشت 1343 - 7  محرّم 1384.
مكان: قم

بسمه تعالى.
خدمت جناب مستطاب سيدالاعلام Ùˆ ثقة الاسلام آقاى آقا سيد سجاد حجج ميانه‏اى- دامت افاضاته.
به عرض مى‏رساند، مرقومه شريفه كه حاكى از سلامت مزاج شريف بود واصل گرديد. مجاهدات Ùˆ مساعى جميله جنابعالى Ùˆ اهالى محترم ميانه در جريانات اخيره (1) مورد كمال تقدير است. اميد است ان شاء اللَّه مورد توجه حضرت ولى عصر- عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف- واقع گرديد Ùˆ مأجور باشيد. دوام توفيقات آن جناب Ùˆ اهالى محترم Ùˆ ساير مسلمانان جهان را در اعلاى كلمه طيبه اسلام از خداوند متعال خواستار Ùˆ ملتمس دعا هستم. والسلام عليكم Ùˆ رحمة اللَّه Ùˆ بركاته.
- 7 محرّم الحرام 84.
- روح اللَّه الموسوى الخمينى.
_________________________________________________
 (1)- مبارزات حضرت امام با رژيم شاه.


صحيفه امام، ج‏6ØŒ ص: 73
نامه تشكر از آقاى سيد سجاد حججی ميانه‏اى
17 بهمن 1357 -  8 ربيع الاول 1399.
مکان : تهران، مدرسه علوى

بسمه تعالى.
خدمت ذى شرافت سيدالاعلام Ùˆ ثقة الاسلام آقاى آقا سيد سجاد حجج ميانه‏اى- دامت افاضاته.
مرقوم محترم كه نسبت به ورود اينجانب به ايران نوشته بوديد واصل، و از ابراز محبتى كه نموده بوديد تشكر حاصل گرديد. از اينكه مورد حمله و هجوم مزدوران واقع شده و مصدوم گرديده ايد بسيار متأثر شدم. (1) از خداى تعالى شفاى كامل آن جناب و قطع دست اجانب را از كشورهاى اسلامى بخصوص كشور ايران خواستارم. و اميد است از دعاى خير فراموشم ننماييد. والسلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته.
- به تاريخ 8 ع 1 99.
- روح اللَّه الموسوى الخمينى.
_________________________________________________
 (1)- آقاى حجج {حججی} ميانه‏اى در جريان حمله مزدوران رژيم شاه به تظاهرات مردم ميانه بشدت مجروح شد Ùˆ در بيماستان بسترى گرديد. حادثه در زمان نخست وزيرى شاپور بختيار اتفاق افتاد.

 

صحيفه امام، ج‏6ØŒ ص: 183
نامه تشكر به اهالى ميانه .
زمان: 28 بهمن 1357 -  19 ربيع الاول 1399.
مكان: تهران، مدرسه رفاه.

بسمه تعالى.
خدمت اهالى محترم شهرستان ميانه و توابع- ايّدهم اللَّه تعالى.
طومارها Ùˆ نامه‏هاى متعددى از شما به وسيله جناب مستطاب سيدالاعلام Ùˆ حجت الاسلام آقاى حاج سيد سجاد حججى- دامت افاضاته- در مورد ورود اينجانب Ùˆ همبستگى نسبت به نهضت مقدس اسلامى ملت ايران واصل گرديد. از اظهار محبت شما متشكرم، Ùˆ اميد است ان شاء اللَّه تعالى اين همبستگى Ùˆ اتحاد را هميشه حفظ نموده تا به خواست خداى تعالى به پيروزيهاى بيشترى در راه پيشبرد اهداف مقدسه شريعت مقدسه نايل گرديم. سلام اينجانب را به عموم اهالى Ùˆ بالخصوص پدران Ùˆ مادران داغديده ابلاغ نماييد. از خداى تعالى عظمت اسلام Ùˆ مسلمين را خواستارم. والسلام عليكم Ùˆ رحمة اللَّه Ùˆ بركاته.
- به تاريخ نوزدهم شهر ربيع المولود 1399.
- روح اللَّه الموسوى الخمينى.

 

صحيفه امام، ج‏7ØŒ ص: 203

حكم به آقاى سيد عبدالستار محمدى ميانجى جهت اقامه جماعت در ميانه‏.
زمان: 18 ارديبهشت 1358 -  11 جمادى الثانى 1399 (1).
مكان: قم.

بسمه تعالى.
11 ج 2 99.
جناب حجت الاسلام آقاى حاج سيدعبدالستار محمدى ميانجى- دامت افاضاته.
مقتضى است جنابعالى براى اقامه جماعت و انجام امور مذهبى و ترويج شريعت مقدسه در شهرستان ميانه بدانجا برويد و با همكارى علماى اعلام و اهالى محترم محل وظايف محوله را ان شاء اللَّه تعالى به نحو احسن انجام دهيد. ازخداى تعالى موفقيت همگان را خواستارم. والسلام عليكم و رحمة اللَّه ..
- روح اللَّه الموسوى الخمينى.
__________________________________________________
 (1)- در صحيفه نور (دوره جديد) تاريخ حكم 1/7/58 درج شده است؛ ولى به استناد به تاريخ ثبت شده در دستنويس امام خمينى، تاريخ 18/2/58 صحيح است.

 

صحيفه امام، ج‏8ØŒ ص: 323
حكم انتصاب آقاى على احمدى ميانجى به سمت قاضى شرع در ميانه‏.
زمان: 7 تير 1358 - 3 شعبان 1399.
مكان: قم.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
جناب مستطاب حجت الاسلام آقاى احمدى ميانجى- دامت افاضاته.
لازم است جنابعالى مسافرتى به شهرستان ميانه برويد Ùˆ از نزديك به وضع كميته‏ها رسيدگى نموده Ùˆ در اصلاح آنها بكوشيد. Ùˆ در مورد زندانيان Ùˆ پاسداران نيز بررسيهاى لازمه را بنماييد Ùˆ به هر نحو صلاح مى‏دانيد سر Ùˆ سامانى به وضع آنها بدهيد. وضمناً براى اصلاح وضع زندانيها Ùˆ رسيدگى به كار آنها، جنابعالى به عنوان قاضى شرع منصوب مى شويد كه در تشكيل دادگاهها اقدام نموده Ùˆ پس از تشكيل دادگاه در آنها شركت نماييد؛ Ùˆ در احكام صادره نظارت كامل داشته Ùˆ در هر حال مراعات احتياط را بكنيد. از خداى تعالى موفقيت جنابعالى را خواستارم ..
- به تاريخ سوم شعبان المعظم 1399.
- روح اللَّه الموسوى الخمينى‏

 


صحيفه امام، ج‏8ØŒ ص: 500
حكم تمديد مأموريت آقاى هادى نيرى.
زمان: 16 تير 1358/12 شعبان 1399.
مكان: قم.

بسمه تعالى.
حضرت مستطاب حجت الاسلام آقاى حاج شيخ هادى نيرى- دامت بركاته.
اميد است وجود محترم عالى از بليات محفوظ و همواره به انجام وظايف الهى مشغول باشيد. ضمناً شنيده شد كه جنابعالى به شهر مقدس قم مهاجرت نموده و قصد توقف در اين شهر را داريد، لكن با توجه به وضع منطقه و حساسيت زمان و علاقه اهالى محترم شهر ميانه به بازگشت آن جناب، لازم است مجدداً بدان شهر مراجعت نموده و كماكان به اصلاح امور اجتماعى و مذهبى مشغول شويد. بديهى است كه با مراجعت سركار، اهالى محترم نيز از ارشادات و راهنماييهاى آن جناب بهره مند شده و قدردان وجود آن جناب خواهند بود. از خداى تعالى موفقيت همگان را در راه خدمت به اسلام و مسلمين خواستارم. والسلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته ..
- تاريخ 12 شعبان المعظم 99.
- روح اللَّه الموسوى الخمينى‏

 

صحيفه امام، ج‏11ØŒ ص: 481
سخنرانى در جمع اهالى ميانه، كرج و محلات.
زمان: 8 دى 1358 - 9 صفر 1400.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
خير و پيروزى، فرجام راه الهى.
من در اين هواى سرد كه آقايان از راههاى دور تشريف آوردند، از كرج آمدند، از ميانه آمدند، از جاهاى ديگر آمدند، معذرت مى‏خواهم كه حالم مساعد نيست خيلى مزاحمت كنم. Ùˆ علاوه آقايان در يك محل نمناك Ùˆ سرد نشسته‏اند Ùˆ سزاوار نيست كه آقايان را معطل كنم. من همين قدر اعلام مى‏كنم كه دعاگوى شما هستم Ùˆ خدمتگزار. Ùˆ اميدوارم كه اين دعاگويى Ùˆ خدمتگزارى تا آن وقتى كه هستم مستدام باشد. Ùˆ شما دوستان، آقايان، رفقا، برادرها، خواهرها، در اين راهى كه راه سعادت شماست Ùˆ راه سعادت ملت شماست، با توفيق Ùˆ تأييد Ùˆ با اراده مصمم اين راه را طى كنيد Ùˆ همان‏طور كه تاكنون اين راه شريف را؛ راه الهى را طى كرديد، از اين به بعد هم موفق Ùˆ مؤيد باشيد كه ان شاء اللَّه همه با هم مجتمعاً اين راه را برويم Ùˆ دشمنهايى كه مى‏خواهند مانع بشوند از اينكه اسلام Ùˆ جمهورى اسلام در ايران تحقق پيدا بكند عقب بزنيم Ùˆ ان شاء اللَّه شما موفق خواهيد شد. براى اينكه شما براى خدا مشغول زحمت هستيد Ùˆ آنچه براى خداست عاقبتش پيروزى است Ùˆ خير است ..
وحدت، منشأ آسيب ناپذيرى ملت.
Ùˆ من اميدوارم كه اينهايى كه در راه اسلام Ùˆ در راه هدفهاى مسلمين يك موانعى ايجاد مى‏كنند، اينها بيدار بشوند. اينها توجه بكنند كه اين اعمال مخالف با مصالح كشور است. اين اعمال مخالف با مصالح ملت است. امروز ملت ما احتياج به وحدت كلمه دارد.
احتياج به اين دارد كه همه قشرها با هم به پيش بروند. اين اشخاصى كه توطئه مى‏كنند Ùˆ مى‏خواهند نفاق افكنى بكنند بين قشرهاى ملت، آنها را بزرگترها، عاقلترها، به آنها نصيحت كنند، Ùˆ بفهمانند كه همه اين كارها بر وفق مصالح دشمن ماست Ùˆ برخلاف مصالح اسلام Ùˆ مسلمين است. Ùˆ من اميدوارم كه همه بيدار بشوند Ùˆ همه توجه كنند كه ما امروز كه گرفتار يك مصيبتهايى هستيم، امروز كه در مقابل ما يك قدرتهاى بزرگ است، توطئه‏ها هست، با هم بايد متحد بشويم Ùˆ اگر متحد با هم بشويم آسيب پذير نيستيم.
از خداى تبارك و تعالى وحدت كلمه همه ملت و سلامت شما آقايان كه از راههاى دور تشريف آورديد و علماى ميانه، ايّدهم اللَّه، كه تشريف آوردند و آقايان كه از كرج و از ساير جاها آمدند، توفيق همه را از خداى تبارك و تعالى خواستارم ..
- والسلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته.

 

صحيفه امام، ج‏14ØŒ ص: 296
سخنرانى در جمع گروهى از اهالى ميانه .
زمان: قبل از ظهر 26 فروردين 1360 - 10 جمادى الثانى 1401.
مكان: تهران، حسينيه جماران.
حضار: نماينده مردم ميانه در مجلس شوراى اسلامى و جمعى از اهالى ميانه.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
فرصت طلبى گروهكها در ايجاد نفاق و اختلاف.
من از شما برادران محترم كه از راه دور زحمت كشيديد Ùˆ در اينجا باز هم با زحمت مجتمع شديد تشكر مى‏كنم Ùˆ سعادت Ùˆ سلامت همه شماها را از خداوند تعالى خواستارم. من اميد آن دارم كه ملت شريف ايران Ùˆ خصوصاً، ملت شريف آذربايجان، با توجه به مشكلاتى كه براى كشورشان پيش آمده است، بيشتر از پيش توجه داشته باشند Ùˆ توطئه‏هايى كه در اطراف كشور، خصوصاً، در آذربايجان، در دست تحقق است با هوشيارى با بيدارى Ùˆ با تعهد به اسلام از آن جلوگيرى كنند ..
گروههايى كه سابق بعضى از آنها وابسته به رژيم سابق بودند Ùˆ در طول مدت اين انقلاب هرچه مى‏توانستند كارشكنى كردند Ùˆ پس از انقلاب هم هيچ قدمى در راه انقلاب برنداشته‏اند، بلكه مشغول شيطنت بوده‏اند، امروز به خيال خودشان كه جنگ است Ùˆ جنگ طولانى شده است فرصت پيدا كرده‏اند كه در اطراف كشور، خصوصاً، در آذربايجان، ايجاد نفاق Ùˆ اختلاف كنند. بعضى از اين افراد- كه شناخته شده‏اند در بعضى از شهرها Ùˆ مراكز علمى- مجتمع شدند Ùˆ به خيال خودشان [مى‏خواهند] اين جمهورى اسلامى را كه با جدّ Ùˆ جهد، توحيد كلمه ملت در سرتاسر كشور، با آن همه خون Ùˆ با آن همه زحمت، مستقر شده است، به تباهى بكشند. من به اين اشخاصى كه در بعض حوزه‏هاى علميه مجتمع شدند، گوشزد مى‏كنم Ùˆ هشدار مى‏دهم كه از شيطنت دست بردارند كه اشخاص شما شناخته شده‏اند. ما براى اينكه آرامش در كشور باشد، به شما تعرضى تاكنون نكرده‏ايم، لكن اگر ادامه پيدا بكند اين شيطنتها، Ùˆ اين دسته بنديها، Ú†Ù‡ در تهران Ùˆ Ú†Ù‡ در قم Ùˆ Ú†Ù‡ در مشهد Ùˆ Ú†Ù‡ در ساير جاهاى ايران، افراد شناخته شده توسط دادگاهها خواسته خواهند شد Ùˆ چنانچه آنها را در دادگاه حاضر كنند، خواهند فهميد كه در طول اين مدتى كه اين ملت شريف خون داده است Ùˆ زحمت كشيده است Ùˆ آوارگى ديده است، شماها Ú†Ù‡ كرده‏ايد، در آذربايجان Ú†Ù‡ كرده‏ايد، Ùˆ در ساير جاها Ú†Ù‡ كرده‏ايد. من به شما نصيحت مى‏كنم كه دست از اين شيطنتها Ùˆ از اين توطئه‏ها برداريد كه ملت شريف ايران Ùˆ خصوص اشخاصى كه در آذربايجان زندگى مى‏كنند Ùˆ ملت غيور آذربايجان، حاضر نيست كه اين جمهورى اسلامى را به واسطه شهوات چند نفر از دست بدهد ..

لزوم هوشيارى ملت در مقابل توطئه‏ها.

من به همه ملت توصيه مى‏كنم كه در هر جا هستيد آرامش خودتان را حفظ كنيد Ùˆ گوش به توطئه‏هايى كه در دست اجرا هست، [ندهيد]. گاهى به اسم تشيع Ùˆ تسنن كه بعض شياطينى كه به اسلام هم عقيده ندارند، با اين اسم مى‏خواهند تفرقه بيندازند Ùˆ گاهى به اسم ترك Ùˆ فارس اشخاصى كه به ملت ايران اعتقادى ندارند Ùˆ جز براى بهره بردارى خودشان قدمى برنمى دارند مى‏خواهند اختلاف ايجاد كنند Ùˆ با بهانه اسلام، جمهورى اسلامى را بكوبند. من به تمام ملت ايران با تواضع عرض مى‏كنم كه در عين حالى كه آرامش خودتان را حفظ مى‏كنيد، اين توطئه‏ها را تحت نظر بگيريد Ùˆ اشخاص فاسد را بعد از آنكه ديديد با موعظه به جاى خودشان نمى‏نشينند، به دادگاهها معرفى كنيد تا اينكه دادگاهها به وظايف اسلامى Ùˆ قانونى خودشان عمل كنند. من از خداى تبارك Ùˆ تعالى [خواستار سعادت هستم‏] براى اين ملتى كه از براى احقاق حق ضايع شده خودش در طول تاريخ بپا خاسته، Ùˆ از پا نخواهد نشست الّا آنكه اسلام عزيز را در اينجا به آن نحوى كه خداى تبارك Ùˆ تعالى امر فرموده است مستقر كنند، Ùˆ نخواهند سستى كرد. اين ملتى كه بيش از دو سال است آن همه زحمت كشيده است Ùˆ سابق هم، در طول‏ تاريخ، آن همه گرفتار جهانخواران بوده است Ùˆ آن همه گرفتار اين سلسله خبيث پهلوى بوده است Ùˆ قبل از او هم گرفتار سلاطين جور بوده است، اكنون كه كشور خود را به دست آورده Ùˆ ريشه‏هاى فاسد را يكى بعد از ديگرى قطع كرده است Ùˆ دست دشمنان اسلام Ùˆ دشمنان بشريت را قطع كرده است، اين ملت حاضر نخواهد شد كه به توطئه‏هاى بعض فاسدها Ùˆ مفسدين اعتنا بكند، خود ملت اين توطئه‏ها را با آرامش Ùˆ با تعقل خنثى خواهد كرد .
من اميدوارم كه اين دستجاتى كه با اسم اسلام Ùˆ با اسم كمك به اسلام مى‏خواهند اسلام را به تباهى بكشند Ùˆ يا ناخواسته اسلام را به تباهى مى‏كشند، اينها توجه كنند كه امروز ايجاد اختلاف به سود آنها تمام نخواهد شد Ùˆ قبل از اينكه آنها به مطالب خودشان برسند، اگر- خداى نخواسته- در ايران اختلافات پيدا بشود، اول خود آنها قربانى اين اختلافات خواهند شد .

اقتدا نمودن به پيامبر و ائمه (ع) در پايدارى و استقامت.

من از همه ملت ايران تقاضا دارم كه همان‏طور كه از اول در ميدان مبارزه با كفر، همه حاضر بوديد Ùˆ در صحنه اين مبارزه همه حاضر بوديد، باز هم ادامه بدهيد كه ادامه اين نهضت براى اسلام است Ùˆ اسلام عزيز اين حق را به ما همه دارد كه در راه او هر جانفشانى كه مى‏توانيم Ùˆ هر اقدامى كه مى‏توانيم بكنيم. ما بايد در اين امور از پيغمبر اكرم Ùˆ از ائمه هدى‏ كه در طول مدتشان يا در جنگ بودند با كفار Ùˆ يا در حبس بودند به دست اشخاصى كه با اسم اسلام آنها را به حبس Ùˆ زجر مى‏كشيدند، سرمشق بگيريم Ùˆ به آنها اقتدا بكنيم. اسلام عزيز چيزى است كه پيغمبر اكرم در راه او جانفشانى كرد Ùˆ ائمه هدى‏ در راه او جانفشانى كردند Ùˆ ياران پايدار پيغمبر در راه او جانفشانى كردند. Ùˆ ما نيز بايد به آنها اقتدا كنيم. Ùˆ از اينكه جنگ طولانى شده است نهراسيم كه جنگ به نفع اسلام است.
ما حق هستيم Ùˆ حق بر باطل پيروز است. مرگ مخالفين اسلام Ùˆ جمهورى اسلامى نزديك است. قواى مسلح ايران با كمال رشادت در مرزها مشغول مجاهده هستند Ùˆ تمام‏ ملت پشتيبان آنهاست؛ زن Ùˆ مرد اين ملت در پشتيبانى آنها مشغول اقدام است. Ùˆ يك همچو كشورى كه تمام افرادش حاضر در صحنه هستند Ùˆ تمام افرادش براى پيشبرد اسلام Ùˆ پيشبرد مقاصد اسلامى مهيا هستند، يك همچو كشورى آسيب نخواهد ديد. Ùˆ من اميدوارم كه بزودى اين نوكرهاى اجانب Ùˆ اين ريشه‏هاى فاسد از بين بروند Ùˆ شما ملت عزيز، سرفرازتر از آنچه تا كنون بوديد، در دنيا قدرت خودتان را نشان بدهيد.
خداوند تمام شما را، تمام عزيزان ما را، تمام عزيزان آذربايجانى ما را، توفيق و سعادت و عزت عنايت فرمايد.
- والسلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته

منبع:ميانا لينك

گرد آورنده:اسماعیل مختاریمحسن قهرمانی : 1390/1/19 - 16:11:25
مطالب بسیار مفید و جالبی بود.از گردآورنده بسیار ممنونم.
---------------------------------------------------
پدرام نائبی:
تشكراز جناب اقاي اسماعيل مختاري


میانا : 1390/1/19 - 16:36:57
ساغ و سلامت یاشاسین حاج میر سجاد حججی


سینا میانه(sinamiyaneh )1390/1/19 - 19:04:36
یادآوری تاریخ میانه چه زیبا و دلنشین می باشد آفرین
عکس استفاده شده در عنوان مطلب بسیار زیبا است آیا این عکس در سایز بزرگتر موجود است؟
---------------------------------------------------
پدرام نائبی:
www.rasekhoon.net


محمدرضا سرابی(sarabi )1390/1/19 - 21:40:59
السلام علیک یا روح الله الخمینی


انقلابی : 1390/1/21 - 20:24:02
ساخ اولاسان میر سجاد عزیز که دشمنلارین خار چشمیدون


استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s