معرفي - مهدي جابري
منبع : ازاد

متن شماره 1: معرفيبازدید کننده : 822 نفر

كوچه و خيابانهاي ميانه چندين سال هست كه دست نخورده

----------------------------------------------------

صدای میانه: دوستان و همشهریان عزیز در ارسال مطلب به موارد ذیل دقت بیشتری داشته باشند

1-عنوان متن : عنوانی را برای متن انتخاب کنید که گویای مفهوم کلی متن باشد.

2- محل درج آن: اگر مطلب ارسالی مانند این متن کوتاه می باشد آن را در ذیل خبرها و مطالب آزاد مربوط به آن به عنوان نظر ارسال کنید.استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s